амнезия

юли 3, 2013

Амнезия – частична или пълна загуба на паметта. Различават се: антероградна ам­незия – обхваща събития, станали след заболя­ването, ретроградна амнезия – обхваща събития, предшест­ващи началото на заболяването.

на латински език: amnesia.
на английски език: amnesia, loss of memory.

Прочетете за:
Амнезия

Последни публикации