бактериемия

юли 8, 2013

Бактериемия – наличие на бак­терии в циркулиращата кръв. Установява се чрез хемокултура.

на латински език: bacteriaemia.
на английски език: bacter(a)emia.