бимануален

юли 8, 2013

Бимануален – двуръчен, отнасящ се до двете ръце.

на латински език: bimanualis.
на английски език: bimanual.