брусница

юли 8, 2013

Брусница (морбили, дребна шарка) – остро инфекциозно заболяване с вирусна етиология. Протича с токсиинфекциозен синдром и макуло-папулозен обрив. Среща се предимно в детска възраст.

на латински език: morbilli.
на английски език: morbilli, measles.

Прочетете за:
Брусница (морбили, дребна шарка)