декапитация

юли 9, 2013

Декапитация – обезглавяване.

на латински език: decapitatio.
на английски език: decapitation.