демаркация

юли 9, 2013

Демаркация – ограничаване, разграничаване на жива тъкан от мъртва.

на латински език: demarcatio.
на английски език: demarcation.