галакторея

юли 9, 2013

галакторея – спонтанно изтичане на млекоподобен секрет от гръдните жлези, което не е свързано с раждане и кърмене. Дължи се на хиперпролактинемия, на прием на някои медикаменти и др.

на латински език: galactorrhoea.
на английски език: galactorrh(o)ea.

Прочетете за:
Галакторея