Начало Медицински речник инфундибулум

инфундибулум

фу­ния, подобно на фуния вдлъбване. Напр. инфундибулум на маточната тръба – фуниевидно разширение на латералния край на тръбата, завършващо с ресни.

на латински език: infundibulum.
на английски език: funnel, funnel-shaped structure.