ладиевиден

юли 10, 2013

Ладиевиден – лодковиден, подобен на лодка, напр. ладиевидна кост на китката.

на латински език: scaphoideus.
на английски език: scaphoid, navicular.