медиален

юли 10, 2013

Медиален – срединен, отна­сящ се до средата.

на латински език: medialis.
на английски език: medial.