неврофибром

юли 11, 2013

Неврофибром – доброкачествен ту­мор, произхождащ от обвивките на периферни­те нерви. Представлява плътен възел, свързан най-често с нервните стволове в кожата и подкожието. Множествена неврофиброматоза се наблюдава при болестта на Реклинхаузен.

на латински език: neurofibroma.
на английски език: neurofibroma.