нормоцит

юли 11, 2013

Нормоцит – нормален, безядрен еритроцит.

на латински език: normocytus.
на английски език: normocyte.