оригване

юли 11, 2013

Оригване – неволно шумно изкарване на газ от стомаха.

на латински език: eructatio.
на английски език: eructation, belching.

Последни публикации