септицемия

юли 11, 2013

Септицемия – обща гнойна инфекция (сепсис) без метастази. Постъпване в кръвния ток на микроорганизми от първично гнойно огнище (бактериемия) или на техните токсини (токсинемия).

на латински език: septicaemia.
на английски език: septic(a)emia.