строма

юли 11, 2013

Строма – опорна структура на даден орган. Състои се от съединителна тъкан, кръвоносни, лимфни съдове и нерви.

на латински език: stroma.
на английски език: stroma.