табакоза

юли 14, 2013

Табакоза – пневмокониоза, причинена от продължително вдишване на тютюнев прах.

на латински език: tabacosis.
на английски език: tabacosis.