ювенилен

ян. 1, 2022

Ювенилен – юношески, мла­дежки. Отнасящ се до юношеството.

Примери:

Ювенилен диабет (захарен диабет тип 1, инсулинозависим захарен диабет)

Захарният диабет тип 1 възниква в детска възраст. Има автоимунна генеза и се дължи на абсолютен инсулинов дефицит.

Началото на заболяването е остро с т.нар. „големи“ симптоми на диабета – полидипсия (силна жажда), полиурия (отделяне на голямо количество урина), загуба на тегло, полифагия (прекомерен глад и повишен апетит). Провежда се лечение с инсулин.

Ювенилен хроничен артрит (хроничен артрит у деца).

Ювенилен хроничен артрит е обобщено наименование на всички форми на хроничен артрит у деца. Основният симптом на заболяването е артрит (възпаление на ставите), като се засягат предимно големите стави – коленни, лакътни, глезенни. Различават се три клинични форми на ювенилен хроничен артрит: системна, полиартритна и олигоартритна. Лечението се провежда с нестероидни противовъзпалителни средства, кортикостероиди, имуносупресори.

Юношески дерматомиозит

Ювенилният дерматомиозит е сравнително рядко заболяване при деца и юноши. Засягат се много органи и системи, но преди всичко кожата и проксималната мускулатура (раменен и тазов пояс).

Основните клинични прояви на заболяването са: ливиден обрив по горните клепачи, около ставите на ръцете, коленните, лакътните стави, отоци по кожата, мускулна слабост и мускулна болка. Може да има симптоми и от: стомашно-чревния тракт, дихателната система, сърце, бъбреци.

Други примери за ювенилен са:

  • юношески псориатичен артрит
  • юношески анкилозиращ спондилоартрит
  • юношески назофарингеален ангиофибром
  • юношески кистозен аденомиом
  • юношески ксантогранулом.

на латински език: juvenilis.
на английски език: juvenile.