Начало / Процедури / Брахитерапия

Брахитерапия

авг. 10, 2014

Брахитерапия е вид вътретъканна лъчетерапия, която намира приложение при лечението на ракови заболявания. Източник на йонизираща енергия се поставя в самия орган или в близост до него. Това позволява при лечението да се приложи по-висока доза радиация, концентрирана върху тумора и да се намали цялостното лъчево въздействие върху организма.

Показания за брахитерапия:

Брахитерапията намира приложение при лечението на:

Противопоказания за брахитерапия:

Този тип терапия не може да се приложи при:

 • неопластични процеси, които не са лъчечувствителни
 • ако сте бременна, лъчевото натоварване може да въздейства тератогенно върху плода.

Техника на извършване:

Предварителна подготовка. Извършват се обстойни предварителни изследвания – рентгенови снимки, компютърна томография за прецизна локализация на туморния процес.

Методика на провеждане:
Брахитерапията е лъчелечение, което се постига чрез въвеждане в тумора и околните тъкани на:

 • Открити радиоактивни препарати – колоиден разтвор на радиоактивно злато
 • Закрити радиоактивни препарати
 • Игли (Ra 226, Co 60)
 • Телове (талий, иридий)
 • Зърна, топчета, цилиндри, гранули от радиоактивно злато

Видове брахитерапия:

 • Контактна – източникът се поставя на кожата, прилага се при повърхностно разположени тумори.
 • Интерстициална – вътретъканно лечение, при което радиоактивното вещество се намира в тъканите на самия тумор.
 • Интракавитарна – при кухинно разположени тумори (обикновено в гинекологията). С помощта на томограф или ехограф се проверява дали устройството, съдържащо радиоактивното вещество и дали е правилно позиционирано.

В зависимост от дозата и продължителността на въздействие брахитерапията бива:

 • Високодозирана – облъчването се извършва за кратко време (до около 20 минути) с високо натоварване. Пациентът се подлага на една или две процедури дневно в рамките на няколко дни или седмици. Този тип терапия не изисква постоянен болничен престой.
 • Нискодозирана – при нея облъчването продължава от часове до дни. Изисква се да останете в болницата докато трае лечението.
 • Перманентна – радиоактивното вещество се поставя в тялото за продължителен период от време. Пациентът е източник на ниски радиационни нива, които не са опасни за околните и с времето намаляват.

Брахитерапията може да се приложи самостоятелно или в комбинация с друг вид лечение (хирургично, химиотерапия). Възможно е да се приложи предоперативно с цел понижаване на митотичната активност на туморните клетки, намаляване обема на тумора и възможност за опериране на иноперабилни до лъчелечението тумори. Следоперативно лъчелението се прилага при нерадикално оперативно отстраняване на тумори или нарушени условия на абластика.

Усложнения:

Страничните ефекти се наблюдават в мястото на третиране:

 • Възможно е да се появи чувствителност и подуване в зоната на облъчване.

Автор: д-р Д. Илев