Холтер

ное. 26, 2014

Холтер – мониторът е преносим медицински апарат, с чиято помощ се мониторира електрическата дейност на сърцето за период от 24 часа или повече. Извършва се посредством електроди, прикрепени към определени точки по гърдите и свързани с портативно записващо устройство.

Изследването има редица предимства:

 • установява всяка промяна в сърдечната дейност, свързана с физическа или психическа активност или вследствие на лекарства
 • по-лесно се свързва наличната при пациента симптоматика с причиняващите я фактори
 • може да се оцени по-точно състоянието на пациента при абнормен сърдечен ритъм в сравнение със стандартен ЕКГ запис.

Показания за холтер – тест има в следните случаи:

 • При периодично появяващи се аритмии с неизяснена етиология
 • При гръдна болка с неизяснени причини
 • За оценка и мониториране на сърдечната дейност след прекаран миокарден инфаркт
 • За проследяване на работата на сърцето след поставяне на пейсмейкър
 • Да се проследи ефекта от провеждана медикаментозна терапия.

Метод на провеждане на Холтер – мониториране:

Предварителна подготовка
• Снемат се подробни анамнестични данни относно приеманите медикаменти, които биха могли да повлияят сърдечната дейност.
• Препоръчва се пациентът да носи по-свободни и широки дрехи докато трае теста и апаратът е прикрепен към тялото му.

Извършване на изследването
Гърдите се почистват със спиртен разтвор, така че да се гарантира доброто залепване на електродите за кожата. Поставените на точно определени места електроди са свързани с Холтер – апарата, който се прикрепя за колана на пациента или виси на врата му в пригодена за целта торбичка. Пациентът се предупреждава да не се къпе докато трае теста.

Апаратът се носи 24 часа или при необходимост повече време без прекъсване, като пациентът продължава обичайния си денонощен режим на активност и почивка. Той се помолва да води дневник на всички дейности, които извършва по часове (напр. тичане, спане), както и на симптомите, които се появяват през това време (сърцебиене, дискомфорт в гръдната област, напрегнатост). Някои апарати са снабдени със специален бутон – когато пацинтът почувства болка или дискомфорт, той натиска бутона и апартът автоматично започва да прави ЕКГ запис на сърдечната дейност в този момент.

След приключване на теста събраните данни се обработват на компютър и се прави оценка на състоянието на пациента – минималната, максималната и средната стойност на сърдечната честота, особености на електрокардиограмата. Заедно с данните от Холтер – апарата се анализират и дейностите от дневника на пациента.

С помощта на Холтер – мониторирането се получава информация за:

 • Сърдечната честота – нормална, забавена (брадикардия), ускорена (тахикардия)
 • Нарушения на сърдечния ритъм – екстрасистоли, предсърдно мъждене
 • Нарушения в провеждането на сърдечния импулс – блокове на сърцето
 • Исхемични състояния, когато сърцето не получава достатъчно кислород поради атеросклероза.

Усложнения:

Не се установяват усложнения при провеждане на изследването. То е напълно безопасно. Много рядко може да се наблюдават алергични реакции към гела, с който се прикрепят електродите към кожата.

Автор: д-р Д. Илев