Начало / Симптоми / Халтави стави

Халтави стави

юни 13, 2016

Изразът халтави стави се използва да обозначи стави с изразена гъвкавост и подчертана еластичност. Хипермобилните стави имат склонност към повишено разтягане и могат да извършват движения с по-голяма амплитуда от нормалното за съответната възраст и пол.

Стабилността на ставите се обуславя от редица фактори – мускулен тонус, здравина на лигаментите, еластичност на ставната капсула. Патологичните изменения при някои от тези елементи водят до свръхмобилност и нарушена функция.  Халтавите стави могат да бъдат предпоставка и за възникване на редица усложнения:

 • Луксации и сублуксации
 • Мускулна слабост – мускулите, заловени за ставата, се пренатоварват, за да компенсират слабостта на ставните връзки
 • Хроничен болков синдром.

Следните състояния и заболявания могат да са причина за халтави стави (хипермобилност на ставите):

 • Клейдокраниална дисплазия
 • Синдром на Коен
 • Синдром на Ехлерс – Данлос
 • Синдром на Марфан
 • Миопатия на Bethlem
 • Синдром на хипермобилност
 • Дефицит на галактосамин – 6 – сулфатаза
 • Остеодисплазия
 • Вродена мускулна дистрофия
 • Синдром на Уилсън
 • Псевдоксантома еластикум
 • Заболявания, при които има дефект в синтеза на колаген тип I
 • Нарушена проприорецепция (дълбока сетивност).