Начало Симптоми Хепатомегалия (увеличен черен дроб)

Хепатомегалия (увеличен черен дроб)

Хепатомегалия означава увеличаване на размерите на черния дроб. Той се намира в дясното подребрие и нормално почти не се палпира. При увеличение на черния дроб предният му ръб се измества надолу и може да се опипа под ребрената дъга. Горната му граница се установява перкуторно в медиоклавикуларната линия на равнището на VІ ребро, а долната  – на дясната ребрена дъга. Чернодробното притъпление в медиоклавикуларната линия достига у мъже 15 сm, а у жени – около 12 сm.
Привидна хепатомегалия има при спуснат черен дроб – при белодробен емфизем, пневмоторакс, плеврален излив, деформация на гръбначния стълб.

Черният дроб може да бъде увеличен при редица заболявания:
– чернодробна цироза – алкохолна цироза, първична билиарна цироза;
– абсцес на черния дроб;
– кисти на черния дроб – ехинококови кисти, поликистоза на черния дроб;
карцином на черния дроб;
– метастази в черния дроб;
– хепатит;
– първичен склерозиращ холангит;
– стеатоза на черния дроб;
– тромбоза на чернодробните вени – синдром на Budd-Chiari;
– вродена чернодробна фиброза;
– саркоидоза;
– синдром на Рейе /Reye/;
– деснокамерна сърдечна недостатъчност;
– таласемии;
левкемия и лимфоми;
– лупус еритематодес;
инфекциозна мононуклеоза;
– бруцелоза;
– лептоспироза;
токсоплазмоза;
– американска трипанозомоза – болест на Chagas;
– лайшманиоза;
– вроден сифилис;
– акромегалия;
– амилоидоза;
– хемохроматоза;
– галактоземия;
– гликогеноза тип І – болест на von Gierke;
– вродена фруктозна непоносимост;
– болест на Гоше /Gaucher/;
– болест на Ниман-Пик /Niemann-Pick/;
– болест на Уилсон-Коновалов.