Начало / Симптоми / Хепатомегалия (увеличен черен дроб)

Хепатомегалия (увеличен черен дроб)

юни 30, 2013

Хепатомегалия означава увеличаване на размерите на черния дроб. Той се намира в дясното подребрие и нормално почти не се палпира. При увеличение на черния дроб предният му ръб се измества надолу и може да се опипа под ребрената дъга. Горната му граница се установява перкуторно в медиоклавикуларната линия на равнището на VІ ребро, а долната  – на дясната ребрена дъга. Чернодробното притъпление в медиоклавикуларната линия достига у мъже 15 сm, а у жени – около 12 сm.
Привидна хепатомегалия има при спуснат черен дроб – при белодробен емфизем, пневмоторакс, плеврален излив, деформация на гръбначния стълб.

Какви са причините за хепатомегалия?

Черният дроб може да бъде увеличен при редица заболявания:

 • чернодробна цироза – алкохолна цироза, първична билиарна цироза
 • абсцес на черния дроб
 • кисти на черния дроб – ехинококови кисти, поликистоза на черния дроб
 • карцином на черния дроб
 • чернодробни метастази
 • хепатит
 • първичен склерозиращ холангит
 • стеатоза на черния дроб
 • тромбоза на чернодробните вени – синдром на Budd-Chiari
 • вродена чернодробна фиброза
 • саркоидоза
 • синдром на Рейе /Reye/
 • деснокамерна сърдечна недостатъчност
 • таласемии
 • левкемия и лимфоми
 • лупус еритематодес
 • инфекциозна мононуклеоза
 • бруцелоза
 • лептоспироза
 • токсоплазмоза
 • американска трипанозомоза – болест на Chagas
 • лайшманиоза
 • вроден сифилис
 • акромегалия
 • амилоидоза
 • хемохроматоза
 • галактоземия
 • гликогеноза тип І – болест на von Gierke
 • вродена фруктозна непоносимост
 • болест на Гоше /Gaucher/
 • болест на Ниман-Пик /Niemann-Pick/
 • болест на Уилсон-Коновалов.