Начало / Заболявания и състояния / Акушерство / Трофобластна болест – хориокарцинома

Трофобластна болест – хориокарцинома

юни 30, 2013

Терминът трофобластна болест обхваща група от заболявания, които произлизат от плацентарния трофобласт – тъканта, от която се развива плацентата. Те могат да бъдат доброкачествени и злокачествени и се различават по способността си да търпят обратно развитие, да растат инвазивно, да метастазират, да рецидивират и да произвеждат човешки хорионгонадотропин (ЧХГ – хормон, характерен за бременността).

Класификация:
1. Доброкачествена трофобластна болест:
гроздовидна бременност (мола хидатидоза) – пълна и частична.

2. Злокачествена трофобластна болест:
– инвазивна мола, персистираща мола;
– хориокарцинома.

Хориокарцинома

На латински език: Choriocarcinoma
На английски език: Choriocarcinoma

Хориокарциномът представлява злокачествен епителен тумор на трофобласта.

Етиопатогенеза: Хориокарциномът може да се развие от:
– в 50% от случаите – от предшестваща го гроздовидна бременност;
– в 25% – след аборт;
– в 22% – след нормална бременност;
– в 3% – от извънматочна бременност.

Хориокарциномът има бърз растеж. Метастазира в бял дроб (най-често), мозък, долен генитален тракт, черен дроб и др.

Клинична картина:
– кървене, което може да доведе до анемия;
– прояви на прееклампсия, хипертиреоидизъм;
– прояви от други органи при наличие на метастази – белодробна симптоматика (кашлица и др.), неврологични прояви при метастази в мозъка и др.

Диагноза:
– анамнеза;
– физикален преглед;
– ехографско изследване;
– изследване нивата на ЧХГ;
– хистологично изследване;
– рентген на бял дроб, кости – за откриване на метастази.

Лечение:
– При нисък риск – монохимиотерапия (с метотрексат);
– При висок риск – полихимиотерапия;
– Хирургично лечение;
– Лъчелечение – при някои случаи с метастази (мозък).

Контролират се нивата на ЧХГ.

Автор: д-р А. Високалийска