Начало / Актуални теми / Деформации на гръдния кош – видове гръден кош

Деформации на гръдния кош – видове гръден кош

окт. 8, 2019

деформации на гръдния кош

Гръдният кош е изграден от 12 чифта ребра, гръдната кост и гръдните прешлени на гръбначния стълб. Той загражда гръдната кухина, в която се разполагат жизненоважни органи – бели дробове, сърце, хранопровод, трахея, тимус, аорта, други съдове и нерви.

Как изглежда нормалният гръден кош?

Нормалният гръден кош (нормостеничен гръден кош) е симетричен. Предно-задният му размер е малко по-къс от напречния. Горната част на гръдния кош е по-тясна от долната. Междуребрията се забелязват само в долната част на гръдния кош. Ключиците изпъкват леко, а надключичните и подключичните ямки са слабо вдлъбнати. Раменете изхождат от шията почти хоризонтално. Лопатките при спуснати надолу ръце са добре прилепнали към гръдния кош. Гръбначният стълб е леко конвексно извит назад. Гръдната кост в профил е почти права, а ъгълът на гръдната кост (angulus sterni), който се формира между тялото и дръжката на гръдната кост леко изпъква. Епигастралният ъгъл е почти прав.

Какви деформации на гръдния кош се срещат?

Формата на гръдния кош при отделните хора е различна. Тя зависи от развитието на белите дробове и мускулатурата, от възрастта, пола. При мъжете гръдния кош е по-дълъг, по-широк и по-конусообразен, отколкото при жените.

Различават се следните деформации на гръдния кош:

Емфизематозен гръден кош

Емфизематозният гръден кош е къс, широк и дълбок. Предно-задният му размер е по-голям от напречния. Шията изглежда къса поради издигане на раменете. Ребрата вървят хоризонтално. Междуребрията са стеснени. Гръбначният стълб понякога е силно извит назад. Епигастралният ъгъл е тъп и често достига 120 – 140 °. Долният отвор на гръдния кош е силно разширен, а когато е разширен и горния отвор се говори за т. нар. бъчвовиден гръден кош. Емфизематозен и бъчвовиден гръден кош се наблюдават при пациенти с белодробен емфизем, с дългогодишна бронхиална астма.

Астеничен (паралитичен) гръден кош

Астеничният гръден кош е дълъг, тесен и плосък. Предно-задният му размер е много по-малък от напречния. Ребрата се спускат стръмно надолу и достигат до гръдната кост под остър ъгъл. Междуребрията са широки. Шията изглежда дълга. Раменете са полегнали. Ключиците са изпъкнали. Плешките не прилягат към гръдния кош, а отскачат като криле (scapulae alatae). Епигастралният ъгъл е остър. Астеничен гръден кош се среща у здрави хора с астенична конституция, но може да се наблюдава и в резултат на двустранна пневмосклероза, на двустранен плеврит с масивни сраствания и др.

Кифосколиотичен гръден кош

Кифосколиотичният гръден кош е с неправилна форма. Възниква при изкривяване на гръбначния стълб, при което настъпва изкривяване и на ребрата, изместване на гръдната кост. Едни части на гръдния кош изпъкват, а други хлътват. Изкривяванията на гръбначния стълб могат да бъдат назад – кифоза, с образуване понякога и на гърбица, напред – лордоза или встрани – сколиоза. При тази деформация на гръдния кош настъпват промени в дихателните пътища и белите дробове, в големите съдове на сърцето, като може да се развие дихателна и сърдечна недостатъчност.

Кифосколиотичният гръден кош може да се наблюдава при хора, прекарали спондилит, рахит, остеомалация, болест на Бехтерев и др.

Птичи гръден кош (pectus carinatum)

Птичият гръден кош или „птичи гърди“ се характеризира с изпъкване на гръдната кост напред. Среща се приблизително при 1 на 1500 деца, като по-често се засягат момчета. Наблюдава се при някои генетични заболявания или след прекаран рахит, спондилит. При птичият гръден кош сърцето и белия дроб не се увреждат, но при тежки форми дишането може да бъде затруднено.

Фуниевиден (хлътнал) гръден кош (pectus excavatum)

Фуниевидният гръден кош се отличава с хлътване на цялата гръдна кост и на прилежащите ребра. Обикновено се касае за рядка вродена аномалия, но може да възникне и при външен натиск. Когато е хлътнала само долната част на гръдната кост се говори за обущарски гръден кош, а при хлътване на средната част на гръдната кост за лодковиден гръден кош.

Крушовиден гръден кош

Крушовидният гръден кош прилича на обърната круша. Горната му част е разширена и изпъкнала, а долната му част е тясна и плоска. Среща се при хора с изразена ентероптоза – спадане на коремните органи.

Прочетете за:
Издаден напред гръден кош