Начало Актуални теми Симптоми на хронична левостранна сърдечна недостатъчност

Симптоми на хронична левостранна сърдечна недостатъчност

симптоми на хронична левостранна сърдечна недостатъчност
симптоми на хронична левостранна сърдечна недостатъчност

Симптомите на хронична левостранна сърдечна недостатъчност се развиват постепенно, в продължение на месеци, години, като бавно прогресират.

Хроничната левостранна сърдечна недостатъчност най-често възниква при остър миокарден инфаркт, тежки ритъмни нарушения, артериална хипертония, кардиомиопатии, миокардити, придобити сърдечни пороци, тиреотоксикоза и др.

Водещи симптоми на хронична левостранна сърдечна недостатъчност са:

Симптоми от страна на белия дроб и сърцето:

 • задух

При болните с хронична сърдечна недостатъчност се появява задух при обичайни физически усилия, а с прогресиране на заболяването и в покой. Дължи се на пулмоналната венозна хипертония и белодробния венозен застой.

 • кашлица

Кашлицата е суха, дразнеща, провокира се в легнало положение. По-често се появява през нощта, като се съчетава със задух. Дължи се на белодробния застой.

 • ортопнея

Ортопнеята е поява на задух в легнало положение на болния и облекчаването му в седнало и право положение. Причината е венозният застой в белите дробове, като първоначално е в белодробните основи, а по-късно в по-горните белодробни дялове.

С прогресиране на заболяването течности преминават от белодробните капиляри в интерстициума на белите дробове – възниква интерстициален оток. Той е причината за поява на пристъпи на задух, обикновено през нощта. Болните се събуждат от сън изплашени и стават от леглото. Задухът се придружава от кашлица и наличие на влажни хрипове в белодробните основи. Това състояние се нарича кардиална астма.

 • белодробен оток

Налице е излив на течности в алвеолите и развитие на алвеоларен белодробен оток. Това е най-тежката степен на застойна левостранна сърдечна недостатъчност. Болните са с много силен задух, кашлицата е придружена от пенести розови храчки. От разстояние може да се чуе т. нар. клокочещо дишане.

 • дишането е учестено и повърхностно
 • сърцебиене, нарушения в сърдечния ритъм.

Други симптоми при хронична левостранна сърдечна недостатъчност са:

 • олигурия – намалено количество на отделената урина. Късен симптом е.
 • нощно уриниране (никтурия) – увеличено е образуването на урина през нощта
 • цианоза по видимите лигавици – дължи се на намаления сърдечен минутен обем и недостатъчното кръвоснабдяване на тъканите.
 • дишане на Чейн-Стоукс поради хипоперфузия на мозъка
 • отпадналост и мускулна слабост – дължи се на намаленото оросяване на периферните мускули поради понижения минутен обем
 • лесна умора при незначителни физически усилия.

Какви симптоми се установяват при физикалния преглед на пациент с хронична левостранна сърдечна недостатъчност?

 • аускултация на белите дробове – основен симптом на левокамерна сърдечна недостатъчност са дребните, незвълнливи, влажни хрипове. Чуват се в двете белодробни основи.
 • аускултация на сърцето – налице е синусова тахикардия в покой и неадекватно ускоряване на сърдечния пулс при леко физическо натоварване. Сърдечните тонове могат да бъдат усилени, отслабени или раздвоени. Често се чува патологичен трети тон Т3, като допълнителен тон в диастолата. Патологичен четвърти тон Т4 се чува в края на диастолата.
 • изследване на артериалния пулс – може да се установи алтерниращ пулс (редуване на по-силна с по-слаба пулсова вълна) или дикротичен пулс (пулсовата вълна има две палпаторно долавящи се издигания, едно систолно и друго по-малко диастолно.

Прочетете за:
Симптоми на хронична десностранна сърдечна недостатъчност
Хронична сърдечна недостатъчност