Начало / Актуални теми / Аминогликозиди – показания, странични ефекти

Аминогликозиди – показания, странични ефекти

ян. 12, 2023

аминогликозиди странични ефекти

В първата част на статията разгледахме какви видове аминогликозиди има и какъв е техният механизъм на действие. Сега ще се спрем на показанията за приложение и на страничните ефекти на аминогликозидите.

Показания за приложение на аминогликозиди

  • Стрептомицин

Стрептомицинът е първият изолиран аминогликозид. Той се е използвал за лечение на туберкулоза. Днес обаче се прилага значително по-рядко поради често наблюдаваните странични ефекти – нефротоксичност, ототоксичност.

Стрептомицинът остава средство на избор при лечение на туларемия и чума.

  • Гентамицин: Гентамицин Актавис, Гентамицин DS, Гентамицин Софарма, Гентамицин Вижън

Гентамицинът е показан при урогенитални (пиелонефрит, цистит, уретрит, салпингит, вулвовагинит), белодробни (бронхит, пневмония), кожни и очни инфекции, инфектирани рани, инфекции след изгаряне, сепсис. При нарушена функция на бъбреците дозата на гентамицина се съобразява с креатининовия клирънс.

  • Тобрамицин: Тобрамицин виа фарм, Тобрамизил, Тобрекс, Тобримед, Тобрин, Тобром Адифарм, Тобрадекс (тобрамицин/дексаметазон)

Тобрамицинът се прилага мускулно или венозно при урогенитални, белодробни, костни и мекотъканни инфекции, сепсис, перитонит, менингит (комбинира се с бета-лактами).

Може да се приложи в лекарствена форма за инхалиране при лечение на хронична белодробна инфекция, причинена от Псевдомонас аеругеноза, например пневмония при пациенти с муковисцидоза.

Под формата на колир и очен унгвент Тобрамицинът се използва в офталмологията при инфекции на окото.

  • Неомицин: Неомицинум ТС

Неомицинът се прилага локално при инфекции на кожата и лигавиците. Използва се за лечение на кожни, ушни, очни и носни инфекции. Прилага се самостоятелно или в комбинация с полипептидния антибиотик Бацитрацин в препаратите: Baneocin, Bivacin, Nemybacin, Toptcin. В препаратът Макситрол (капки за очи) неомицинът се комбинира с кортикостероид (дексаметазон) и полимиксин В сулфат.

  • Паромомицин

Паромомицинът е ефективен срещу някои паразити, например Entamoeba histolytica. Използва се за лечение на амебиаза.

  • Амикацин: Амикацин Б. Браун, Амикацин Софарма, Селемицин

Амикацинът се прилага мускулно или венозно при белодробни, урогенитални, ставни, жлъчни и кожни инфекции, перитонит, остеомиелит, сепсис. Повлиява псевдомонаси и ентеробактерии, резистентни на други аминогликозиди.

Странични ефекти на аминогликозидите

При продължително лечение с аминогликозиди (аминозиди) са възможни следните нежелани лекарствени реакции:

Ототоксичност

Ототоксичните ефекти са вестибуло- и кохлеотоксични.

  • увреждане на слуха (кохлеотоксичност)

Увреждането на слуха е характерно за Канамицин и Амикацин. Проявява се с шум в ушите и намалена чувствителност към тоновете с висока честота.

  • нарушение на равновесието (вестибулотоксичност)

Нарушения в равновесието се наблюдават при лечение със Стрептомицин, Гентамицин, Тобрамицин. Проявяват се със световъртеж при лягане и несигурност на движенията на тъмно.

Нефротоксичност

Аминогликозидите могат да причинят увреждане на бъбречните тубули. В резултат настъпва протеинурия (белтък в урината), глюкозурия, цилиндриурия, азотна задръжка. Бъбречните увреждания са дозо-зависими и обикновено са обратими. Най-изразена нефротоксичност имат Гентамицин и Тобрамицин.

Нервномускулен блок с парализа на дишането

Аминогликозидите инхибират освобождаването на ацетилхолин от моторните нервни окончания и намаляват чувствителността на постсинаптичните холинергични рецептори към медиатора. По-висок риск от развитие на нервномускулен блок има при болни с миастения гравис, хипокалциемия и хипомагнезиемия, както и при болни, на които са прилагани периферни миорелаксанти.

Алергични реакции

Аминогликозидите по-рядко предизвикват алергични реакции. Локалното приложение на Неомицин може да доведе до контактен дерматит. Лечението с аминогликозиди трябва да започне след отрицателна скарификационна проба.

Аминогликозидите не трябва да се прилагат на бременни. Счита се, че са безопасни по време на кърмене. Рисковата категория за кърмене при повечето аминогликозидни антибиотици е L2.

Прочетете за:
Аминогликозиди (аминозиди) – видове