Начало / Актуални теми / Какво представлява вегетативното състояние?

Какво представлява вегетативното състояние?

май 13, 2014

Вегетативното състояние представлява нарушаване на съзнанието на пациента най-често в резултат на мозъчна травма. Съзнанието се състои от два компонента – състоянието на будност и осъзнатост. Под будност се разбира способността на пациента да отвори очи и наличието на базични рефлекси като кашличен, гълтателен и сукателен. За да кажем, че един пациент има запазено състояние на осъзнатост той трябва да може да следва инструкции, да запомня, планира и да се осъществява комуникация с него.

Има няколко степени на нарушаване на съзнанието, в зависимост от това в каква степен са засегнати по-горе споменатите способности:

  • Кома – пациентите са в безсъзнание и не може да се осъществи комуникация с тях
  • Вегетативно състояние – при това състояние пациентите са будни, но е загубено състоянието на осъзнатост.

Каква може да бъде причината за нарушаване на съзнанието?

За да се наруши съзнанието е нужно да бъдат увредени частите от мозъка, отговорни за тази дейност. Видовете мозъчни увреждания могат да бъдат разделени в след нитегрупи:

травматично увреждане – при удар върху главата по време на автомобилен инцидент например или падане от голяма височина.

нетравматично увреждане – нарушаването на мозъчната дейност се дължи на нарушаването на кръвоснабдавянето на мозъка или внезапно кървене в мозъчната тъкан, най-често в резултат на инсулт.

прогресивна мозъчна увреда – когато мозъкът с времето се уврежда все повече и повече, например при болестта на Алцхаймер.

Пациентите във вегетативно състояние изглеждат будни, отварят и затварят очите си, но не показват признаци на осъзнатост и на мозъчна функция. Пациентът не възприема стимули от външната среда и не може да се осъществи контакт с него. Обикновено пациентът диша самостоятелно и има стабилно кръвообращение. Вегетативното състояние може да бъде етап от възстановяването на пациента от кома или да продължи до смърта на пациента. Няма сигурни критерии, по които да може да се прецени дали пациентът ще се възстанови от вегетативното състояние.

Какви са типичните характеристики на вегетативното състояние?

  • при пациентите се наблюдават периоди на сън и будно състояние
  • наблюдава се извършване на спонтанни движения като дъвчене, скърцане със зъби, въртене на очите и безцелни движения на крайници от време на време.
  • пациентите могат да гримасничат и да издават звуци
  • може да са налице някои мозъчностволови рефлекси – корнеален, окуловестибуларен, зеничен.
  • някои познати на пациента звуци и миризми могат да предизвикат моторна възбуда, гримаса и ускоряване на дишането на пациента.

Не е характерно за пациентите да могат да следят с поглед движещ се предмет за повече от част от секундата. В някои случаи при вегетативно състояние се регистрират и епилептични гърчове.

Как се поставя диагнозата?

Диагнозата вегетативно състояние може да се постави само след извършването на подробни изследвания за преценка на будността и осъзнатостта. Тестовете трябва да бъдат извършени от специалист. Има определени скали, с помощта на които специалистите по-лесно и точно могат да поставят диагнозата.

Какво е лечението?

В повечето случаи лечението е поддържащо, което да позволи в един момент пациентът да подобри своето състояние. В лечебната схема влизат:
– правилно и подходящо хранене
– поставяне на декубитален дюшек и редовно разтриване на пациента за предотвратяване развитието на декубитални язви.
– редовно раздвижване на крайниците на пациента за предпазване от контрактури.