Начало / Актуални теми / Метаболизъм на фолиевата киселина

Метаболизъм на фолиевата киселина

май 7, 2024

метаболизъм на фолиевата киселина

Фолиева киселина и фолат са различни форми на витамин В9. Човешкият организъм не може да синтезира този водноразтворим витамин и трябва да го получи чрез храната, или като добавка.

Фолатът е формата, която се среща естествено в храните. Фолатите са широко разпространени в живата природа, тъй като се синтезират от всички висши растения и всички микроорганизми. Особено богати на фолати са зелените листни зеленчуци (спанак, броколи, маруля), бобови растения, черен дроб, яйца, цитрусови плодове.

Фолиевата киселина е синтетичната форма на витамин В9. Представлява хранителна добавка, която присъства в изкуствено обогатени храни и фармацевтични витамини.

Намиращите се в храната фолати са термолабилни. Те се разграждат много лесно при топлинна кулинарна обработка. Фолиевата киселина е термостабилна и се усвоява по-лесно.

Дневната нужда на организма е 50 до 100 µg. Запасите в черния дроб са около 5 mg и при спиране на вноса могат да стигнат за около 3 месеца. При бременни жени дневните нужди са 400-600 µg.

Плазменото ниво на фолиева киселина е 3-11 µg/l кръв.

Метаболизъм на фолиевата киселина

Фолатът и фолиевата киселина не са метаболитно активни. В организма и двете съединения участват в поредица от ензимни реакции, докато се превърнат в активна форма.

Фолатите в храната се намират под формата на полиглутамати. В тънките черва (предимно в йеюнума) под действието на ензими, главно гамаглутамил-карбоксипептидазата, се разграждат до моно- и диглутамати. Моноглутаматите се резорбират много бързо от клетките на лигавицата на тънкото черво. След което се транспортират от порталната вена до черния дроб.

В черният дроб моноглутаматите под действието на ензима дихидрофолат редуктаза (DHFR), се превръщат последователно в дихидрофолат и тетрахидрофолат (THF).

Тетрахидрофолатът e активната форма, която участва в различни метаболитни реакции. Действа като донор и рецептор на една въглеродна единица в тези реакции, улеснявайки трансфера на метилови, формилни и метиленови групи.

Важни метаболитни реакции, в които участва тетрахидрофолатът са:

  • синтез на аминокиселината метионин

Тетрахидрофолатът под действието на ензима метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFR) се превръща в l-5-метилтетрахидрофолат (l-5-MTHF). Тази активна форма циркулира в кръвта, може да преминава хематоенцефалната бариера и участва в множество биологични процеси, като превръщането на хомоцистеина в аминокиселината метионин. Метионинът се превръща в S-аденозилметионин (SAM), универсален донор на метил. Участва в множество клетъчни процеси, включително регулиране на генната експресия, синтез на невротрансмитери и липиден метаболизъм.

  • синтез на пурини  – THF участва в синтеза на аденин и гуанин, две от четирите нуклеотидни бази в ДНК и РНК
  • превръщане на дезоксиуридин монофосфат (дУМФ) в дезокситимидин монофосфат (дТМФ) – важен етап в синтеза на ДНК
  • индиректно участва в метаболизма на аминокиселини – превръщане на серин в глицин, разграждане на хистидин.

Нарушенията в метаболизма на фолиевата киселина могат да доведат до дефицит и до различни здравословни проблеми, включително анемия, дефекти на невралната тръба и сърдечно-съдови заболявания. Следователно поддържането на адекватни нива на фолиева киселина чрез диета или добавки е от решаващо значение за цялостното здраве.

Прочетете за:
Фолиева киселина за бременни
Фолиева киселина – ползи за здравето