Начало / Анатомия / Мъжки полови органи / Мъжки полов член (пенис)

Мъжки полов член (пенис)

юни 30, 2013

Мъжкият полов член (penis) има три части:
корен (radix penis) – това е най-задната част, която се прикрепва за лонните кости.
тяло (corpus penis) – това е средната част, която има цилиндрична форма, леко приплесната, поради което се различават горна и долна повърхност.
главичка (glans penis) – разполага се на предния край на пениса. Има конусовидна форма, като по периферията е леко разширена и образува corona glandis, а на върха й се намира външното отвърстие на пикочния канал – ostium urethrae externum. Непосредствено зад corona glandis се намира слабо стеснение, шийка – collum glandis.

Половият член е образуван от две кавернозни (пещеристи) тела – corpora cavernosa penis и едно спонгиозно тяло – corpus spongiosum penis.

Двете пещеристи тела имат цилиндрична форма. Предните им краища са заострени, а задните им краища образуват две крачета (crura penis), които са здраво свързани с долните клонове на срамните кости. Напред двете пещеристи тела се съединяват помежду си, като между тях се намира съединителнотъканна преграда (septum penis), а под долната им повърхност има улей, в който заляга спонгиозното тяло.

Спонгиозното тяло в задния край е разширено като луковица – bulbus penis, напред постепенно се стеснява, а най-отпред се разширява като шапка – главичката на пениса, която покрива върховете на двете пещеристи тела. Във вътрешността на спонгиозното тяло преминава пикочния канал.

Пещеристите тела имат плътна обвивка (tunica albuginea), която се състои от колагенни и еластични влакна. Тази обвивка се продължава в срединната преграда (septum penis), която отделя двете пещеристи тела. Под  tunica albuginea има сплетение от малки вени. Вътрешността на кавернозните тела се състои от много кухини (каверни). Те са изградени от плътни съединителнотъканни преградки (trabeculae), богати на гладкомускулни влакна. В отпуснато състояние на пениса кухините изглеждат като цепки. При изпълване на тези кухини с кръв пениса придобива твърда консистенция и се изправя, настъпва ерекция.

Спонгиозното тяло има устройство подобно на това на пещеристите тела. Неговата обвивка обаче е по-тънка и съдържа повече еластични влакна.

Двете кавернозни тела и спонгиозното тяло са обвити от обща съединителнотъканна ципица (fascia penis), над която има подкожие и кожа. В подкожието се съдържат гладки мускулни влакна, които могат да променят площта на кожата в зависимост от физиологичното състояние на пениса. Кожата, която покрива пениса е тънка и подвижна. Предната й част представлява гънка, която не е срастнала с подлежащата тъкан и се нарича препуциум. Той покрива главата на пениса в състояние на покой. От долната странана на препуциума се образува малка юздичка (frenulum preputii), която отива към главата. По вътрешната повърхност на препуциума има много мастни жлези. Те отделят миризлив секрет, който заедно с излющените епителни клетки образува т. нар. смегма.

Половият член е прикрепен за коремната стена и срамните кости на малкия таз, освен чрез крачетата на пещеристите тела и чрез допълнителни връзки:
повдигаща връзка (lig. suspensorium penis) – започва от лонното съчленение (симфизата) и се отправя към горната повърхност на пениса, като се залавя за обвивката на кавернозните тела.
прашковидна връзка (lig. fundiforme penis) – започва от linea alba на предната коремна стена и заобикаля пениса отдолу.

Кръвоснабдяване на половия член

Осъществява се от следните артерии:
– a. dorsalis penis – разполага се подфасцийно по гърба на пениса в браздата между кавернозните тела. Дава клончета към tunica albuginea и по-големите преградки.
– a. profunda penis – преминава през средата на кавернозните тела и дава разклонения към преградките. Крайните й разклонения са малки артериални клончета (aa. helicinae), които се отварят в кухините на кавернозните тела. Стената на тези артерийки има добре развита циркулярна мускулатура.

Постоянният тонус на гладкомускулните влакна в преградките на кухините и в стената на aa. helicinae поддържа кухините празни и осигурява спокойното състояние на половия член.
Под влияние на парасимпатикови нервни импулси тези гладкомускулни влакна се отпускат, aa. helicinae се отварят и кръвта бързо изпълва кухините, настъпва ерекция. Изпълнените кухини оказват натиск върху венозното сплетение под tunica albuginea и оттокът на кръвта значително се блокира.
Преходът на пениса в спокойно състояние започва със затварянето на просвета на aa. helicinae, поради съкращаването на гладкомускулните влакна в техните стени. Кръвта от кухините се оттича по вените, започващи директно от тях.

Оттокът на венозната кръв от половия член се осъществява главно чрез v. profunda penis и v. dorsalis penis.

Кухините на спонгиозното тяло се изпълват и изпразват с кръв по подобен начин. Неговата обвивка обаче е по-еластична и венозния отток не се блокира в такава степен, както при пещеристите тела, поради което и ригидността му е по-малка. Пикочният канал също запазва своята проходимост за семенната течност по време на ерекция.

Лимфният отток от пениса се осъществява чрез повърхностни и дълбоки лимфни съдове към ингвиналните лимфни възли.

Инервацията на пениса се извършва от сетивни, симпатикови и парасимпатикови нервни влакна. Най-много сетивни нервни окончания има в главичката на пениса и препуциума. Симпатиковите и парасимпатиковите нервни влакна инервират гладките мускулни влакна в стените на кръвоносните съдове и в преградките на кухините.

Прочетете за:
Заболявания на пениса