екхимоза

юли 9, 2013

Екхимоза (кръвоизливно петно) – излизане на кръв от съдовете в подкожието, най-често при травми. Различават се от петехиите (точковидни кръвоизливи) само по това, че са с  по-големи размери.

на латински език: ecchymosis.
на английски език: ecchymosis.