глюкозурия

юли 9, 2013

Глюкозурия – отделяне на глюкоза в урината поради повишаване на кръвната захар и превишаване на бъбречния праг за глюкоза (10 mmol/l). Основен симптом е при захарен диабет.

на латински език: glucosuria.
на английски език: glucosuria, glycosuria.

Прочетете за:
Глюкозурия (глюкоза в урината)