хелминти

юли 14, 2013

Хелминти – паразитни червеи. Разделят се на три класа: Nematodes – кръгли червеи (напр. Ascaris, Trichinella), Cestodes – плоски червии (напр. говежда, свинска, кучешка тения) и Trematodes – плоски смучещи червеи (напр. шистозоми, фасциоли и др).

на латински език: Helminthes.
на английски език: helminths.

Прочетете за:
Видове тении – говежда, свинска, кучешка, рибна тения