индурация

юли 9, 2013

Индурация – уплът­няване и втвърдяване на тъкани, напр. induratio penis plastica – уплътняване на кавернозните тела на пениса поради абнормна продукция на фиброзна тъкан.

на латински език: induratio.
на английски език: induration.

Прочетете за:
Болест на Пейрони (индурацио пенис пластика)