Начало Медицински речник инсерция

инсерция

1.прикрепване, залавяне, залавно място, напр. мястото на закрепване на скелетните мускули към кост.
2. генна мутация – вмъкване на нуклеотидна двойка в даден ген, при което се променя неговата структура.

на латински език: insertio.
на английски език: insertion.