исхемичен

юли 9, 2013

Исхемичен – безкръвен, намалено кръвоснабдяване.

на латински език: ischaemicus.
на английски език: isch(a)emic.