калкулус

юли 9, 2013

Калкулус – камък, конкремент, напр. в бъбреците, жлъчния мехур, пикочния мехур. Имат различен химичен състав – холестеролови, пигментни, смесени, оксалатни, фосфатни, пикочнокиселинни и др.

на латински език: calculus.
на английски език: calculus.