краниален

юли 9, 2013

Краниален:

1. чере­пен, отнасящ се до черепа;
2. разположен откъм главата, по посока на главата.

на латински език: cranialis.
на английски език: cranial.