ликворея

юли 10, 2013

Ликворея – изтичане на ликвор през дефект на твърдата мозъчна обвивка. Най-честата причина за ликворея е черепно-мозъчна травма. Различават се назална ликворея и отоликворея.

на латински език: liquorrhoea.
на английски език: liquorrhea.

Прочетете за:
Ликворея