метакарпус

юли 10, 2013

Метакарпус – предкитка, образувана от пет метакарпални кости.

на латински език: metacarpus.
на английски език: metacarpus.