миометриум

юли 10, 2013

Миометриум – мускулният слой на стената на матката. Представлява масивен пласт от гладкомускулни снопчета, разположени в различна посока и разпределени в три слоя: външен (състои се от циркулярни и надлъжни мускулни влакна), среден (от циркулярни мускулни влакна) и вътрешен (от надлъжни мускулни влакна).

на латински език: myometrium.
на английски език: myometrium.