обнубилация

юли 11, 2013

Обнубилация – замъгляване на съзнанието – най-лека степен на разстройство на съзнанието. Характеризира се със силно отслабване на активното внимание, брадипсихия.

на латински език: obnubilatio.
на английски език: obnubilation.