параметриум

юли 11, 2013

Параметриум – пространството между двата листа на широката маточна връзка (ligamentum latum uteri), встрани от ръбовете на матката, което съдържа съединителна тъкан, съдове, нерви, фиброзни или мускулно-фиброзни връзки.

на латински език: parametrium.
на английски език: parametrium.

Последни публикации