полицитемия

юли 11, 2013

Полицитемия – увеличен брой еритроцити в кръвта.

на латински език: poltcythaemia.
на английски език: polycyth(a)emia.

Прочетете за:
Полицитемия вера