резекция

юли 11, 2013

Резекция – отрязване или изрязване на част от орган. Целта е радикално отстраняване на заболялата част при максимално запазване на останалата здрава част на органа.

на латински език: resectio.
на английски език: resection.

Прочетете за:
Чернодробна резекция