синапс

юли 11, 2013

Синапс – специализирани мембранни контакти между две клетки, от които поне едната е нервна, чрез които се предава нервното възбуждение. Различават се електрични и химични синапси.

на латински език: synapsis.
на английски език: synapse.

Последни публикации