спирохета

юли 11, 2013

Спирохета – спирохетите са Грам-отрицателни, спираловидни, много подвижни микроорганизми от семейство Spirochaetaceae.

Пример за патогенни за човека спирохети са: Treponema pallidum от род Treponema (причинява сифилис), Borrelia burgdorferi от род Borrelia (причинява Лаймска болест) и др.

на латински език: spirochaeta.
на английски език: spiroch(a)ete.

Прочетете за:
Трепонема палидум – причинява сифилис