тетанус

юли 14, 2013

Тетанус:

1. тежка ранева инфекция, причинена от Clostridium tetani. Протича с ригидност на дъвкателните мускули (trismus), спазъм на мимичните мускули (risus sardonicus), опистотонус, внезапни тонични гърчове на всички мускули, температура над 40 ºС и др.

2. продължителен тоничен гърч на мускул, про­дължителна мускулна контракция.

на латински език: tetanus.
на английски език: 1. tetanus. 2. tetanus, titanic contraction, tonic contraction.

Прочетете за:
Тетанус