уробилин

юли 14, 2013

Уробилин – жлъчен пигмент в урина­та, получен от уробилиногена чрез окисляване при стоене на урината на въз­духа.

на латински език: urobilinum.
на английски език: urobilin.