Делир

мар. 7, 2015

Делир представлява качествено нарушение на съзнанието, протичащо с обърканост, халюцинации, психомоторна възбуда. Настъпва остро и има преходен характер (продължава от няколко часа до няколко дни, рядко няколко седмици).

Делирът се характеризира със следните особености:

 • Помрачаване на съзнанието, най- често в дълбока степен. Засяга се алопсихичната ориентация – болният е ориентиран за собствена личност, но дезориентиран за време и място.
 • Халюцинации – зрителни и сценоподобни (най- чести), слухови, тактилни.
 • Двигателна възбуда – тя не е хаотична, а свързана с халюциногенните изживявания.
 • Емоционален дисбаланс – изразяващ се обикновено в съчетание на противоположни по своя характер емоции – страх, тревога, ужас, проявяващи се едновременно с любопитсво, еуфория, екстаз.

Делирът често се предшества от т. нар. аура, която представлява комплекс от предвестни симптоми като напрегнатост, кошмарни сънища, безсъние. След отзвучаване може да се установи частична амнезия за преживяното.

Видове делири:

 • Абортивен – краткотраен, от няколко часа до едно денонощие
 • Акутен – има бързо развитие, продължава от часове до няколко денонощия. Характеризира се с тежко помрачаване на съзнанието, тежка двигателна възбуда, трофични разстройства, нарушен водно-солеви баланс на организма, хиперазотемия, опасност от летален изход. Обикновено се среща при тежки фебрилни състояния, шизофрения.
 • Алкохолен (делириум тременс) – възниква след спиране на алкохола. Характеризира се с безсъние, страх, халюцинации, едър тремор, гърчове. Халюцинациите обикновено се отнасят до малки животни, като насекоми, мишки, гущери, които заобикалят болния или лазят по тялото му.
 • Атропинов – при отравяне с алкалоиди от групата на атропина.
 • Дивергентен – при меланхолия, шизофрения. Характеризира се с налудност за увреждане на другите.
 • Епилептичен – среща се при остра епилептична психоза. Проявява се със зрителни халюцинации, налудни мисли за преследване и унищожение.
 • Инаниционен – при физическо свръхизтощение и продължително гладуване.
 • Инфекциозен – развива се в хода на инфекциозно заболяване, при фебрилни състояния, по – чест е при деца.
 • Колапсен – развива се при рязко спадане на температурата в хода на инфекциозно заболяване.
 • Професионален делир – болният преживява обстановката на своето работно място: шивачът прави движения, като че ли крои, зидарят – като че ли реди тухли и т.н.
 • Трансформационен (метаболитен) – характерно е, че болните се асоциират с други личности, животни, неудошевени предмети, като са убедени, че са се превърнали в тях.
 • Муситиращ (мърморещ) – болните мърморят с тих глас, извършват стереотипни безсмислени движения в леглото – дърпат одеялото към себе си, ловят мухи (карфология). Среща се в терминален стадий при тежки заболявания.
 • Онейроиден – характерни са фантастични съноподобни халюцинации, често несвързани една с друга. Среща се при наркомании.
 • Съдов – наблюдава се при съдови заболявания, засягащи главния мозък.
 • Фармакогенен – вследствие на прием на психотропни средства, амитриптилин и други.
 • Фурибунден – характеризира се с психомоторна възбуда и прояви на гняв и агресивност.
 • Хистеричен – има фантастични халюцинации, жива мимика по лицето, гримаси.
 • Шизофреноиден – с шизофреноподобна характеристика.

Причини за поява на делир

Делирът се проявява вследствие на следните причини:

 • Остри инфекции
  – Инфекции на уринарния тракт
  – Пневмония
  – Вирусни инфекции
  – Сепсис
  – Менингит
  – Енцефалит
  – Мозъчен абсцес
  – Малария
 • Медикаменти
  – Бензодиазепини
  – Аналгетици (морфин)
  – Антихолинергични препарати
  – Антиконвулсанти
  – Антипаркинсонови лекарства
  – Стероиди
 • Токсични вещества
  – Алкохол – остра интоксикация или при абстиненция
  Въглероден оксид
  – Тежки метали
  – Натравяне с медикаменти
 • Съдови разстройства
  – Субдурален, субарахноидален кръвоизлив
  – Васкулит, например при системен еритематоден лупус
  – Церебрална венозна тромбоза
  – Мигрена
  – Сърдечна недостатъчност или исхемия
 • Постоперативно – след хирургична интервенция
 • Метаболитни причини
  – Хипоксия
  – Електролитен дисбаланс
  – Хипо – или хипергликемия
  – Чернодробна или бъбречна недостатъчност
 • Витаминен недоимък
  – Тиамин
  – Никотинамид
  – Витамин B12
 • Ендокринни заболявания
  – Хипо – или хипертиреоидизъм
  – Хипопитуитаризъм (хипофункция на предния дял на хипофизата)
  – Хипо – или хиперпаратиреоидизъм
  Болест на Кушинг
  – Порфирия
  – Карциноид (представлява невроендокрнно тумарно образувание най-често в стомашно чревния тракт)
 • Черепно-мозъчна травма
  – Епилепсия
  – Неоплазми
  – Първични или метастатични тумори на мозъка
  – Паранеопластичен синдром
 • Идиопатични делири – с неустановена причина.