Скотом

фев. 8, 2014

Скотом представлява зона от зрителното поле, която пациента не вижда или зрението е намалено, заобиколена от зона с нормално зрение.

Видове скотоми

В зависимост от локализацията се различават:

 • Централен скотом – празно или тъмно петно в централното зрение. Централните скотоми дори и с малки размери водят до значително нарушаване на зрението.
 • Парацентрален скотом – такъв е дъговидния скотом на Бжерум, който изхожда от сляпото петно и минава дъговидно на 15 º от точката на фиксация. Типичен е при глаукома.
 • Периферен скотом – празно или тъмно петно в периферното зрение. Периферните скотоми могат да бъдат с по-големи размери, но да останат незабелязани.

Скотомите биват:

 • Положителен – пациента го осъзнава.
 • Отрицателен – пациента не го осъзнава, например сляпото петно на Мариот (физиологичен скотом). Отрицателните скотоми се установяват при офталмологичен преглед.

Различават се още:

 • Абсолютен – дефектът е тотален, т.е липсва зрение, независимо от интензитета на светлинния стимул.
 • Относителен – дефектът е частичен, т.е. пациентите не различават цвета на обекта или го виждат неясно.
 • Сцинтилиращ (scotoma scintillans) – в зрителното поле се появява светло, блестящо, подвижно петно. Характерен е при мигрена.

Скотоми възникват при редица заболявания, при които се уврежда ретината или зрителния нерв.

Причини за поява на скотоми:

 • свързана с възрастта (сенилна) макулна дегенерация;
 • пигментна дегенерация на ретината – пръстеновиден скотом;
 • хориоретинит;
 • диабетна ретинопатия;
 • хипертонична ретинопатия – увреждане на ретината при високо кръвно налягане;
 • заболявания на съдовете на ретината;
 • проста, откритоъгълна глаукома;
 • ретробулбарен неврит при множествена склероза;
 • увреждане на зрителния нерв от токсични вещества и медикаменти;
 • възпалителни невропатии – папилити;
 • глиом на зрителния нерв;
 • вътречерепни тумори, притискащи зрителния нерв, например тумори на хипофизата;
 • мигрена;
 • недохранване;
 • заболявания на щитовидната жлеза.