Отлепване на ретината

ное. 26, 2015

На латински: Ablatio retinae
На английски: Ablation of retina, Retinal detachment

Определение: Отлепването на ретината е медицинско състояние, при което става разслояване между пигментния слой на ретината и всички останали нейни слоеве.

Ретината е най-вътрешната обвивка на очната ябълка. Тя е с дебелина 0,05 до 0,4 мм и се залавя за останалите обвивки в областта на зрителния нерв и на зъбчатата линия. Ретината е с напълно прозрачна структура и е разделена на две части:

  • Pars optica retinae (задна зряща оптична част) – разположена е зад зъбчатата линия, съставена от 10 клетъчни слоя
  • Pars coeca retinae (сляпа част) – разположена пред зъбчатата линия и тапицира отвътре цилиарното тяло и ириса. Тя е съставена от двуслоен епител – външен (продължение на пигментнния слой на ретината) и вътрешен (получен чрез редуциране ан останалите 9 слоя на ретината).

Ретината изпълнява важни физиологични функции:

  • в нея посредством редица фотохимични реакции се пораждат биопотенциали и се променя биоелектричната активност. Това води до трансформация на светлинното дразнене в нервен импулс. В мозъчната кора този нервен импулс се възприема като зрителен образ.
  • поради своята светлочувствителност повлиява редица вегетативни реакции и ендокринни функции.

Отлепването на ретината може да бъде:
Първично (идиопатично)
Вторично (последица от друго заболяване)
– Ексудативно
– Тракционно
– Туморно и др.

В зависимост от обхвата бива:
Частична – ангажира определени участъци на ретината
Тотална – отлепена е цялата ретина.

Етиология: Причините за отлепването на ретината могат да бъдат:

  • Идиопатични – разкъсването на ретината се разглежда като спонтанно, несвързано с видими фактори
  • Тракционно отлепване на ретината настъпва при диабетна ретинопатия, пролиферативна ретинопатия при сърповидноклетъчна анемия, при травматична ретинопатия
  • Ексудативно отлепване на ретината се наблюдава при тежки склерити, увеити, увеоменингити, болест на Coats, синдром на Vogt – Koyanagi – Harada
  • Туморно отлепване на ретината.

Сществуват редица предразполагащи фактори, които благоприятстват т. нар. преаблационни състояния. Към тях се отнасят:
• Конгенитални аномалии в периферията на ретината
• Периферни дегенерации на ретината
• Унаследени дегенерации на стъкловидното тяло и ретината
• Придобити промени в стъкловидното тяло, които благоприятстват тракция на ретината.

Клинична картина: Отлепването на ретината най-често се предхожда от отлепване на стъкловидното тяло. Характерни са следните субективни оплаквания:
• Внезапна поява на локализирани в определен участък фотопсии (светкавици, искри)
• Усещане за „хвърчащи мухи” пред очите
• Типична пръстеновидна мътнина, която плава пред окото.

Обективна симптоматика:
• Секторно отпадане на зрителното поле, което постепенно се увеличава
• Когато отлепването обхване и макулата се установяват понижена зрителна острота, микропсии и метаморфопсии
• Понякога настъпват хеморагии в стъкловидното тяло, които се проявяват с поява на червеникави, сивкави или черни мътнини пред окото
• Отлепването може да бъде плоско или булозно.

Диагноза: Поставя се въз основа на:
Анамнестичните данни
Обективното клинично изследване:
1. Офталмоскопия (оглед на очното дъно)
– Важно значение има определянето на точното местоположение на руптурата или руптурите
– Ретината от отлепения учястък проминира, като образува сивкав мехур с белезникави гънки и кръвоносни съдове
– При прясно отлепване – ретината не е с фиксирани гънки
– При по-старо отлепване – ретината е с множество звездовидни гънки и силно нагънати съдове
– Установява се пролиферативна витреоретинопатия – характеризира се с образуване на обилни пролиферации, които формират бридове и мембрани и теглят и контрахират ретината.

2. Фундобиомикроскопия
3. Очна ехография
4. Компютърна томография (ЯМР) – при по-тежки случаи като например туморно отлепване

Диференциална диагноза: Прави се с:
Ретиносхиза (разслояване на ретината)
Различните видове отлепване на ретината – идиопатично, туморно, ексудативно.

Лечение: Лечението е оперативно, като се следват следните основни принципи:
Откриване и блокиране на всички разкъсвания на ретината
Неутрализиране на тракцията на стъкловидното тяло.

Прилагат се следните опретативни техники:
• Ретинопексия посредством лазер
• Екстраокуларна хирургия
• Интраокуларна хирургия – пневматична ретинопексия.